Misljenja ministarstava

Novina na nasem sajtu!

Iz dosadasnjeg iskustva stekli smo utisak da, pored svih zakona, uredbi i pravilnika, pojedina pitanja ipak zahtevaju i dodatna razjasnjenja.

Stoga smo se odlucili da na nasem sajtu u ponudu uvrstimo i misljenja ministarstava, prvenstveno Ministarstva Finansija.

Zbog obimnosti materijala i naslova samih misljenja koja nisu predvidjena za prikaz na stranicama sajtova (prevashodno njihova duzina), odlucili smo se da misljenja organizujemo po godinama objavljivanja, a u okviru istih po oblastima na koje se odnose, sa navedenim brojem i datumom objavljivanja.

Nadamo se da ce ovako organizovan prikaz biti laksi za pronalazenje odgovarajuceg misljenja.

PDV

Br. 413-00-140/2011-04 od 23.02.2011.

Br. 430-00-296/2010-04 od 21.02.2011.

Br. 413-00-2897/2010-04 od 16.02.2011.

Br. 413-00-1088/2010-04 od 14.02.2011.

Br. 413-00-109/2011-04 od 14.02.2011.

Br. 413-00-45/2011-04 od 10.02.2011.

Br. 413-00-2828/2010-04 od 08.02.2011.

Br. 413-00-3536/2010-04 od 02.02.2011.

Br. 413-00-3590/2010-04 od 25.01.2011

Br. 413-00-00034/2011-04 od 24.01.2011

Br. 413-00-3748/2010-04 od 04.01.2011

Br. 413-00-03546/2010-04 od 15.12.2010

Porez na dobit preduzeca

Br. 413-00-00017/2011-04 od 28.02.2011.

Br. 430-07-00023/2011-04 od 17.02.2011.

Br. 430-07-00286/2010-04 od 09.02.2011.

Br. 430-07-315/2010-04 od 24.01.2011.

Br. 430-07-1/2010-04 od 20.01.2011.

Br. 413-00-3546/2010-04 od 13.01.2011.

Br. 413-00-02777/2010-04 od 05.01.2011.

Br. 413-00-02503/2010-04 od 05.01.2011.

Porez na dohodak gradjana

Br. 414-00-161/2009-04 od 25.01.2011.

Br. 414-00-3583/2010-04 od 14.01.2011.

Br. 120-01-104/2010-04 od 13.01.2011.

Br. 413-00-3646/2010-04 od 22.12.2010.

Br. 413-00-2968/2010-04 od 21.12.2010.

Br. 413-00-3606/2010-04 od 20.12.2010.

Fiskalne kase

Poreski postupak i poreska administracija

Br. 413-00-00068/2011-04 od 27.01.2011.

Br. 434-06-00079/2009-04 od 17.01.2011.

Br. 413-00-3710/2010-04 od 17.01.2011.

Br. 430-03-00312/2010-04 od 12.01.2011.

Izbegavanje medjunarodnog dvostrukog oporezivanja

Br. 413-01-46/2011-04 od 23.02.2011.

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Br. 011-00-723/2010-04 od 21.01.2011.

Br. 113-00-30/2010-04 od 21.01.2011.

Br. 414-00-85/2010-04 od 14.01.2011.

Br. 413-00-3646/2010-04 od 05.01.2011.

Br. 414-00-65/2009-04 od 25.11.2010.

Vesti

Istorija promena na InfUse sajtu

azurirano 31.05.2021.

Narodna Skupstina Srbije - aktuelno

dnevno azurirano

Narodna Skupstina Srbije - predlozi

dnevno azurirano

Kursna lista

Vremenska prognoza