Programi

Kao dugogodisnji saradnici i distributeri Agencije HARD office u mogucnosti smo da Vam ponudimo sledece programe:

HOLD - Obracun zarada

Program za obracun licnih primanja (zarada, bolovanja, porodiljskog bolovanja, obracune ugovora o delu, autorskih ugovora, ugovora o zakupu nepokretnosti i pokretnosti, obracun za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina, obracun ličnih primanja preduzetnika i osnivaca) koji je uvek prilagodjen najnovijim propisima.

Omogucena je isplata vise akontacija; Obracun na osnovu bruto ili neto osnovica; Obracun kredita, obustava (samodoprinosi, sindikati, alimentacije...)

Pregled i stampa svih evidencija, spiskova, lista, virmana kao i starih obrazaca za sve ranije radjene obracune. Automatsko formiranje, pregled i stampa M-4, M-4K i PPP obrazaca. Kontrola i priprema za elektronski izvoz podataka u propisanom formatu. Pregled, stampa i mogućnost izmene Ugovora o radu, Aneksa ugovora, Resenja o prestanku radnog odnosa, Resenja o godisnjem odmoru, Proseka zarada, Kartica evidencije...

Izvoz virmana u sve programe za elektronsko bankarstvo.

Usaglašen sa sistemom objedinjene naplate poreza i doprinosa. Sadrzi obrazac PPP-PD u stampanom i elektronskom obliku (XML fajl za slanje na portal ePorezi).

Omogucen izvoz XML-a za PP OD-O, uvedena nova poreska olaksica od 75% za novozaposleno lice po clanu 21d ZPDG i clan 45v ZDOSO

Obracun troškova prevoza u javnom saobracaju, obracun dividende i ucesca u dobiti

[verzija: 1.36 // datum: 23.03.2021.]

Fakturisanje-Racun

Izrada, pregled i stampa racuna sa velikim brojem pratecih funkcija (kartice kupaca, kartice robe, pracenje zalihe, izrada predracuna, jednostavno formiranje racuna po predracunu, knjiga izdatih racuna...). Program je veoma pregledan i jednostavan za koriscenje, a ima mogucnost i izrade racuna za vise firmi.

[verzija: 3.37 // datum: 26.12.2020.]

 

Program HOPS_POPDV

Program HOPS_POPDV je zamišljen i realizovan tako da ga je moguće koristiti nezavisno od drugih programa. U njemu su omogućeni ručni unos-obrada, kontrola, štampa, izvoz u XML i arhiviranje završenih POPDV tabela za jednu ili više firmi kada se koristi u modu za knjigovodstvene agencije.

[verzija: 18.09 // datum: 12.09.2018.]

Osnovna sredstva

Godisnji i periodicni obracuni racunovodstvene i poreske amortizacije.

Svi prateci zakonom propisani obrasci. Kartice, spiskovi, popisne liste, nuliranja grupe, otpisi...

Mogucnost rada u Agencijskom modu (vise firmi).

[verzija: 1.07 // datum: 19.02.2021.]

Blagajna

Jednostavan program za izradu i stampu: Naloga blagajni za isplatu, Naloga blagajni za naplatu i Dnevnika blagajne za jednu ili vise firmi.

[verzija: 1.07 // datum: 06.04.2019.]

Hard Copy

Jednostavan korisnicki interfejs koji vam omogucava da brzo i lako sacuvate vase podatke. Za manje od minuta podesite program, a onda je dovoljan jedan klik da vasi podaci budu sacuvani u ZIP formatu.

[verzija: 1.00 // datum: 11.08.2009.]

Vesti

Istorija promena na InfUse sajtu

azurirano 31.05.2021.

Narodna Skupstina Srbije - aktuelno

dnevno azurirano

Narodna Skupstina Srbije - predlozi

dnevno azurirano

Kursna lista

Vremenska prognoza