kontakt

office@infuse.co.rs

Stranica ažurirana 24.05.2022.

 • 08.04.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 46/2022)
  Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku

 • 08.04.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 46/2022)
  Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama

 • 10.01.2022

  Delatnosti koje su oslobodjene obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, a koje imaju obavezu evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uredjaja (od 01.05.2022)

 • 10.01.2022

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 117/2021)
  Uredba o odredjivanju delatnosti kod cijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uredjaja

 • 03.01.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik RS 129/2021)
  Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i nacinu cuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i nacinu obezbedjivanja verodostojnosti i integriteta sadrzine faktura u papirnom obliku

 • 03.01.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik RS 129/2021)
  Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i nacinu koriscenja sistema za upravljanje fakturama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 59/2013)
  Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

 • Uredba o klasifikaciji delatnosti

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 100/2012)
  Uredba o izmeni uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 63/2012)
  Uredba o posebnim uslovima prometa odredjene robe

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 94/2012)
  Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500

 • Informacija o primeni Uredbe o posebnim uslovima prometa odredjene robe (ogranicenje/smanjenje stope marze)

 • Uredba o posebnim uslovima prometa odredjene robe (ogranicenje/smanjenje stope marze)

 • Uredba o podsticanju zaposljavanja

 • Uredba o blizim uslovima za odlaganje placanja poreskog duga

 • Uredba o kolicini rashoda (kalo, rastur, lom) na koji se ne placa PDV

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kolicini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne placa akciza

 • Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i nacinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vodjenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obelezavanja cigareta i alkoholnih pica

 • Uredba o kolicini rashoda (kalo, rastur, lom) na koji se ne placa akciza

 • objavljeno u (S.Glasnik 15/2012)
  Uredba o blizim uslovima i nacinu vrsenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata (nezvanicno preciscen tekst)

 • Prilozi Uredbe o blizim uslovima i nacinu vrsenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata

 • Prilog 1 - Izvestaj o fakturisanim uslugama

 • Prilog 2 - Izvestaj o izvrsenom prebijanju dugovanja i potrazivanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga

 • Prilog 3 - Izvestaj o finansijskom efektu po prodaji placene robe koja se nalazi u inostranstvu i neposredno isporucuje u inostranstvo

 • Prilog 4 - Obracun o izvrsenju kompenzacionog posla

 • objavljeno u (S.Glasnik 14/2012)
  Uredba o uslovima i nacinu prebijanja dugovanja i potrazivanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga i izvestavanju Deviznog inspektorata o prebijanju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 83/2012)
  Uredba o odredjivanju delatnosti kod cijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

 • Uredba o uslovima, nacinu i postupku davanja subvencija za nabavku terminala za daljinsko ocitavanje dnevnih izvestaja iz fiskalne kase

 • Uredba o ostvarivanju prava fizickog lica - kupca dobara, odnosno korisnika usluga u sprovodjenju Zakona o fiskalnim kasama

 • Uredba o blizim uslovima, kriterijumima i elementima za pausalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti